PRIVACY VERKLARINGWelke informatie staat in een privacyverklaring?

Een privacyverklaring moet elk aspect van de rechten en plichten van zowel jou als de betrokkenen bevatten. De volgende onderwerpen over de relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en betrokkene staan altijd in een privacyverklaring opgenomen:

de naam en contactgegevens van jou als verwerkingsverantwoordelijke
de naam en contactgegevens van je vertegenwoordiger in de EU, indien van toepassing
de naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, indien van toepassing
de doelen waarvoor je de persoonsgegevens gebruikt
de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens, indien van toepassing
of en waarom een betrokkene zijn persoonsgegevens moet verstrekken en wat de gevolgen zijn als hij die niet verstrekt
of je de persoonsgegevens door gaat geven buiten de EU of aan een internationale organisatie en op welke juridische basis
hoelang je de gegevens bewaart
welke cookies je gebruikt en waarvoor je ze gebruikt
welke rechten een betrokkene hebben, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering
hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen
het recht van een betrokkene om zijn gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken
het recht van een betrokkene om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
eventueel het meldingsnummer van de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens
of je gebruikmaakt van geautomatiseerde besluitvorming en hoe je besluiten neemt

NEEM CONTACT OP!